Ny Beboer

Find dit svar på de mest almindelige stillede spørgsmål.

Ny Beboer

Indflytning

 

Vi fremsender en lejekontrakt og en opkrævning til dig. Du skal underskrive lejekontrakten og returnere den. Husk, at hvis I står to på lejekontrakten, så skal I begge skrive under!

Inden du kan få udleveret nøglerne til din nye bolig, skal du have indbetalt indskud og den første periodes husleje (enten ½ eller 1 måneds husleje).

by

Du kan få udleveret nøglerne senest på den dag, hvor din lejekontrakt begynder f.eks. den 1. i en måned – Det nærmere tidspunkt for udlevering af nøgler aftaler du med ejendomsmesteren – det skal dog ske i hans normale arbejdstid. Telefon nr. og træffetidspunkt har du fået i forbindelse med din lejekontrakt.

Er boligen blevet klar til overtagelse før den planlagte indflytningsdag, kan du godt få nøglerne udleveret tidligere end den dato der fremgår af din lejekontrakt. Læg dog mærke til, at du I så fald skal betale husleje fra den dag, du får udleveret nøglerne.

NB: Husk at medbringe kvittering for indbetalt indskud og husleje, ellers må ejendomsmesteren ikke udlevere nøglerne til dig.

 

by

I forbindelse med at du får udleveret nøgler til din bolig aftaler du en dato og et tidspunkt for et indflytningssyn, hvor du og boligafdelingens ejendomsmester sammen gennemgår boligen.

Under denne gennemgang udfylder ejendomsmester en indflytningsrapport, der beskriver boligens stand. Meningen med indflytningsrapporten er, at eksempelvis synlige skrammer og ridser, som ejendomsmesteren har vurderet til ikke at skulle udbedres – noteres, således at når du en gang fraflytter boligen, så har både du og boligselskabet en oversigt over boligens stand ved din indflytning, og du vil derfor ikke kunne stilles til ansvar for forhold, der er noteret i rapporten. Du får selvfølgelig udleveret en kopi af indflytningsrapporten.

Under selve indflytningssynet kontrollerer ejendomsmesteren i øvrigt også om boligens stand er, som den skal være. Ejendomsmesteren kontrollerer derfor om eventuelle håndværkeres udførte arbejde er i orden samt om der er øvrige forhold, der ikke er som de skal være. Konstateres der ting, der ikke er i orden, vil disse naturligvis blive udbedret på ejendomsmesterens foranledning og på boligafdelingens regning.

 

by

Mange gange konstaterer man først eventuelle fejl, skader og mangler efter at man er flyttet ind i sin bolig, og der er kommet ro på hverdagen. I forbindelse med indflytningssynet får du derfor udleveret en fejl- og mangelliste. Meningen med denne er, at du senest 14 dage efter indflytning indsender eller afleverer denne til ejendomsmesteren påført de eventuelle fejl, skader og mangler, som du har konstateret.

Afleverer du en fejl- og mangelliste, vil boligafdelingens ejendomsmester derfor efterfølgende komme for at besigtige de forhold, som du har noteret. Her vil vedkommende vurdere disse ting, og konstateres der fejl, skader eller mangler, der skal udbedres, udføres disse på ejendomsmesteren’s foranledning og boligafdelingens regning. Er der ting, som ejendomsmesteren vurderer ikke skal udbedres, vil han i stedet gøre et notat om at han har set fejlen, skaden eller manglen. Således stilles du ikke til ansvar for det noterede, når du en gang fraflytter boligen.

 

by

Med mindre du flytter ind i et nybyggeri, så er der tale om genbrugsboliger. Alt efter alder, antal lejere og tidligere renoveringer bærer boligen derfor mere eller mindre præg af at have været beboet før. Du må altså ikke forvente, at alt er spritnyt i boligen, når du flytter ind, men tingene skal naturligvis fungere efter hensigten.

Hvis du opdager, at der er fejl eller mangler ved din nye bolig, så skal du udfylde en mangelliste, som du kan få udleveret af ejendomsmesteren. Senest 14 dage efter, at du har fået udleveret nøglerne til din bolig, skal du returnere mangellisten til ejendomsmesteren, og så vil han kigge på dine punkter. Nogle ting vil måske blive udbedret med det samme, mens andre ting blot vil blive noteret, så du ikke hæfter for disse fejl, når du flytter.

 

by

Venteliste

Tommerup Andelsboligforening lejer boliger ud på baggrund af den dato, hvor du er blevet indmeldt og har betalt gebyret på kr. 250,-. (Kr. 100,- for indmeldelse og 150,- for opskrivning.)

 

Bemærk også, at ansøgere der har boet i selskabet i 2 år har fortrinsret til at søge en anden bolig.

 

by

Tommerup Andelsboligforening lejer boliger ud på baggrund af opnoteringsdatoen – datoen hvor du er blevet skrevet op. Din placering på ventelisten er placeringen dags dato i forhold til antal aktive ansøgere. I morgen kan din placering være højere på grund af at passive ansøgere med en ældre opnoteringsdato er gjort aktive eller en lejer, som bor i afdelingen har skrevet sig op til en større eller mindre bolig.

Bemærk også, at ansøgere der har boet i boligselskabet i 2 år har fortrinsret til at søge en anden bolig.

by

Ja, så længe du ønsker at blive stående på ventelisten, skal du betale et årligt gebyr. Stopper du med at betale det årlige gebyr, så bliver du slettet fra ventelisten og skal så starte forfra, hvis du senere vil skrives på ventelisten.

Selvom du ikke ønsker en bolig med det samme og gerne vil stå ’passiv’ på ventelisten, skal du altså betale det årlige gebyr for at beholde din plads.

 

by

Husdyr

I nogle afdelinger har beboerne besluttet, at man gerne må holde hund eller kat, men da det er beboerdemokratiets beslutning er svaret individuelt for afdelingerne – tjek den gældende husorden for din afdeling, som du finder under "Regler og vedtægter".

by

Selv om der i en afdeling er forbud mod at holde husdyr, vil det altid være tilladt for en blind person at have en førerhund. Tilsvarende er det en ret for en beboer at kunne holde en såkaldt servicehund, der hjælper handicappede med forskellige gøremål, selv om det i øvrigt ikke er tilladt at holde hund i den pågældende afdeling.

by

Hvis det er en afdeling, hvor hundehold er forbudt, må man ikke have hunde på besøg.

by

Hvis du vil klage ifm. ulovligt husdyrhold i din afdeling, så kan du finde yderligere informationer om klageprocessen ved at læse mere under: Nuværende beboer - Jeg vil klage.

by

Bliv medlem

Tryk på menupunktet "Søg bolig" - her kan du komme på ventelisten til en bolig og betale gebyret.

by

Ja, så længe du ønsker at blive stående på ventelisten, skal du betale et årligt gebyr. Stopper du med at betale det årlige gebyr, så bliver du slettet fra ventelisten og skal så starte forfra, hvis du senere vil skrives på ventelisten.

Selvom du ikke ønsker en bolig med det samme og gerne vil stå ’passiv’ på ventelisten, skal du altså betale det årlige gebyr for at beholde din plads.

Du kan finde yderligere informationer omkring ventelisten under menupunktet – "Søg bolig"

by