Boligforeningens hjemmeside er opbygget med responsivt design, hvilket vil sige, at siden automatisk tilpasser sig, alt efter om den ses på computer, mobil eller tablet, hvorfor hjemmesiden delvis lever op til kravene om webtilgængelighed, hvis brugeren har opsat deres enhed korrekt.

Boligforeningen vurderer, at boligforeningens størrelse, omkostningerne og anvendte ressourcer for at gøre hjemmesiden mere tilgængelig for personer med handicap, vil påføre boligforeningen en væsentlig og uforholdsmæssig økonomisk byrde.

Der foretages derfor ikke yderligere tilpasning af nuværende hjemmeside.