Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse og ansvaret for driften.

Organisationsbestyrelsen består af:

Dorte Knudsen (formand)

Jeanette Anderson (næstformand)

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Ole Madsen

Ruth Duus

Carsten Svendsen