Hvad er et beboermøde?

Mindst en gang om året skal beboerne tage stilling til boligområdets budget på et beboermøde. Afdelingsbestyrelsen fremlægger et forslag til det kommende års budget, der er bestemmende for eventuelle huslejestigninger. Er der behov for forbedringer i boligområdet eller for vedligeholdelse, skal boligområdets beboere stemme om det, og det vil så indgå i boligområdets budget. På beboermøderne er man med til at stemme om, hvad der skal ske i boligområdet. Nogle af de ting, beboerne skal tage stilling til, er boligområdets drift og økonomi, herunder:

 

• Hvordan skal børnenes legepladser se ud?

• Hvordan skal de nye køkkener se ud?

• Kan der holdes kurser i lokalområdet?

• Hvilke TV – programmer skal man kunne se gennem fællesantennen?

Det er blot nogle af de ting, man kan få indflydelse på, hvis man er aktiv i sit boligområde.

Du kan læse mere om at bo i almene boliger her – klik her

by Super User