Afdelingsbestyrelse

I de fleste boligområder findes der en afdelingsbestyrelse, der fungerer som bindeled mellem beboerne og boligselskabet, og som også står for afholdelse af diverse aktiviteter i boligområdet. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på det ordinære afdelingsmøde (beboermøde – se nedenfor), der afholdes én gang om året.

Har du interesse i, hvad de laver i afdelingsbestyrelsen, eller vil du selv gerne være med til at arrangere nogle aktiviteter i dit boligområde, så kontakt formanden for afdelingsbestyrelsen og hør nærmere. Se nederst på forsiden under "Boligselskabet" og "Bestyrelse"

Du kan læse mere om det at være valgt ind i en afdelingsbestyrelse – klik her

by Super User