Min bolig

Som beboer har du både mulighed for og ret til at foretage forbedringer, forandringer og installationer i din bolig. Det kræver dog, at de er ’håndværksmæssigt korrekt’ udført. Det vil sige, man må ikke kunne se mærkbar forskel på, om det er dig eller f.eks. en professionel maler, der har udført arbejdet.

I lejeboliger kaldes forbedringer eller forandringer af din bolig for "råderet" og installationer for "installationsret".

Forbedringer eller forandringer af din bolig ("råderet"), kan opdeles i inde i din bolig og udenfor din bolig. Inde i din bolig aftales din forbedring eller forandring med boligselskabet, hvorimod det er beboerne i din boligafdeling der beslutter hvilke forbedringer eller forandringer, som det skal være tilladt at udføre udenfor boligen.

Husk at du altid skal anmelde både forbedringer, forandringer og installationer til boligselskabet, inden påbegyndt arbejde.

Læg desuden mærke til, at det i enkelte tilfælde kræver en autoriseret håndværker f.eks. i forbindelse med vand- og el-installationer.

Boligselskabernes Landsforening har lavet en pjece, der beskriver råde- og installationsretten – den kan du finde her: http://www.e-pages.dk/bl/2/

by Super User

Når noget går i stykker i din bolig, skal du kontakte ejendomsmesteren. Han vil komme og se på sagerne, ligesom han vil bestille en håndværker til at udføre arbejdet, hvis det er nødvendigt.

Er skaden sket som følge af normal brug af boligen (slid og ælde), så betaler boligselskabet udgiften, men hvis det er noget, som du har ødelagt, så vil du blive opkrævet hele eller noget af udgiften til udbedring af det ødelagte. Opkrævningen vil ske over huslejen, så du skal ikke betale noget her og nu, men vil få tilsendt en kopi af fakturaen og besked om, hvornår beløbet pålægges din husleje.

Sker der en pludselig skade (rørbrud eller total strømsvigt) udenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid (f.eks. i weekenden), hvor udbedringen ikke kan vente til næste arbejdsdag, så kan du selv kontakte en håndværker - hvem vises når du trykker på "Akuthjælp" som står øverst til højre på hjemmesiden.

Reglerne er i øvrigt her de samme: hvis skaden er sket som følge af normal brug, betaler boligselskabet udgiften, men skyldes skaden noget du har ødelagt, så vil du blive opkrævet udgiften over huslejen. Læg mærke til, at du kan komme til at betale for hele eller dele af udgiften, hvis du tilkalder en håndværker unødigt.

 

by Super User

Råderet inde i din bolig består af enten forbedring af din bolig eller forandring af din bolig. For begge arbejder gør det sig gældende, at du selv rekvirerer håndværkere m.v. og selv finansierer udgiften.

Forbedringsarbejder forøger boligens værdi og giver ret til eventuel godtgørelse, hvis du en gang vælger at fraflytte boligen. Udbetalingen af godtgørelse afhænger af, om du flytter inden forbedringen er afskrevet. Den udførte forbedring af din bolig vedligeholdes og fornyes fremover af din boligafdeling.

Forandringsarbejder forøger ikke boligens værdi og giver derfor ikke ret til eventuel godtgørelse, hvis du en gang vælger at fraflytte.

Husk at du altid skriftligt skal anmelde både forbedringer og forandringer til boligselskabet, inden påbegyndt arbejde.

Boligselskabernes Landsforening har lavet en pjece, der beskriver råde- og installationsretten – den kan du finde her: http://www.e-pages.dk/bl/2/

 

by Super User

Som beboer har du installationsret. Installationer kan eksempelvis være opvaskemaskine, vaskemaskine eller tørretumbler. Som ved råderet gør det sig gældende, at du selv indkøber, rekvirerer eventuel autoriseret vvs- eller elinstallationsfirma, samt selv finansierer udgiften. Husk at du altid skal anmelde installationen til boligselskabet, inden påbegyndt arbejde – se mere under ”Anmeldelse til boligforeningen” nedenfor.

Boligselskabernes Landsforening har lavet en pjece, der beskriver råde- og installationsretten – den kan du finde her: http://www.e-pages.dk/bl/2/

 

by Super User

Uanset om du ønsker at forbedre din bolig, forandre din bolig eller ønsker at gøre brug af installationsretten skal det altid anmeldes til boligselskabet inden arbejdet påbegyndes. Vi vil derefter sende dig en skriftlig bekræftelse på, at vi har modtaget din anmeldelse, og drejer det sig om forbedring af din bolig vil du modtage en opgørelse over hvor meget vi anser forbedringsudgiften udgør samt over hvilken periode denne afskrives.

Anmeldelsen skal som minimum indeholde:

  • Navn og adresse
  • Beskrivelse af projektet
  • Tidspunkt for udførelse - start- og sluttidspunkt
  • Liste over de materialer og det inventar som skal anvendes (type, modeller, fabrikater mv.)
  • Eventuelle tegninger
  • Prisoverslag (husk kun dokumenterede udgifter til momsregustrerede virksomheder)

 

Boligselskabernes Landsforening har lavet en pjece, der beskriver råderetten – den kan du finde her: http://www.e-pages.dk/bl/2/

 

by Super User

Beboerne har endnu ikke godkendt nogen forbedrings- eller forandringsarbejder udenfor boligen.

Boligselskabernes Landsforening har lavet en pjece, der beskriver råderetten – den kan du finde her: http://www.e-pages.dk/bl/2/

 

by Super User

Ja, men der er nogle krav, der skal være opfyldt, for at man kan få godkendt en fremleje af sin bolig.

Fremleje af en almen bolig kan maksimalt være for to år, hvis det sker på baggrund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertid forflyttelse eller lignede. Det er dog et krav, at du kan dokumentere, at du har planlagt at komme tilbage til din bolig; altså at der tale om en midlertidig flytning. Der skal laves en lejekontrakt mellem dig og din lejer, som boligselskabet skal have en kopi af. Desuden må du ikke udleje din bolig for en højere husleje, end du selv betaler.

Man kan ikke fremleje sin bolig, fordi man f.eks. gerne vil have den i ’baghånden’, hvis det ikke går godt med at flytte sammen med kæresten.

Bemærk, at du i alle tilfælde skal have boligselskabets tilladelse, inden du må fremleje. Blanket kan hentes Her

  

by Super User

En lejer har ret til at fremleje en del af sin bolig – dog højst halvdelen af boligens beboelsesrum, dette kaldes delvis fremleje, og skal godkendes af boligselskabet.

Boligselskabet kan modsætte sig fremlejeforholdet, hvis det samlede antal personer i boligen vil overstige antallet af beboelsesrum.

Bemærk at boligselskabet altid skal orienteres, inden fremlejeaftalen indgås. Blanket kan hentes Her

Fremlejeaftalen skal være skriftlig, og boligselskabet skal have en kopi. Der må ikke kræves en højere leje af den person, som man lejer lejligheden ud til, end den leje man selv betaler.

 

by Super User

Nej. Man har ikke mulighed for at overtage en lejlighed, som man bor til fremleje i – den skal i stedet tilbydes andre boligsøgende efter ventelisten. Dette gælder uanset, hvor længe man har boet i lejligheden.

 

by Super User