Anmeldelse til boligforeningen

Uanset om du ønsker at forbedre din bolig, forandre din bolig eller ønsker at gøre brug af installationsretten skal det altid anmeldes til boligselskabet inden arbejdet påbegyndes. Vi vil derefter sende dig en skriftlig bekræftelse på, at vi har modtaget din anmeldelse, og drejer det sig om forbedring af din bolig vil du modtage en opgørelse over hvor meget vi anser forbedringsudgiften udgør samt over hvilken periode denne afskrives.

Anmeldelsen skal som minimum indeholde:

  • Navn og adresse
  • Beskrivelse af projektet
  • Tidspunkt for udførelse - start- og sluttidspunkt
  • Liste over de materialer og det inventar som skal anvendes (type, modeller, fabrikater mv.)
  • Eventuelle tegninger
  • Prisoverslag (husk kun dokumenterede udgifter til momsregustrerede virksomheder)

 

Boligselskabernes Landsforening har lavet en pjece, der beskriver råderetten – den kan du finde her: http://www.e-pages.dk/bl/2/

 

by Super User