Hvad er istandsættelsesperioden?

I Tommerup Andelsboligforening kører vi med en istandsættelsesordning som hedder A-ordning.

A-ordning:
Istandsættelsesperioden er de 14 dage efter fraflytningssynet af boligen, hvor håndværkere istandsætter din bolig. Du skal altid betale husleje for denne periode, også selvom du siger din bolig op med 3 måneders varsel og først fraflytter boligen efter denne periode.

Du kan finde yderligere relevant information ifm. en eventuelt flytning under punktet: Fraflytning

by Super User