Boligselskabet er selvejende og fungerer efter reglerne for almene boligselskaber. 

Det betyder at beboerne er medbestemmende indenfor de regler som Folketinget har vedtaget for almene boligselskaber. 


Generalforsamling

Generalforsamlingen er boligselskabets øverste myndighed, og de tager sig af de overordnede retningslinjer for boligselskabet.

Det betyder at generalforsamlingen blandt andet skal godkende boligselskabets vedtægter, og godkende hvis der skal bygges nye ejendomme.

Samtidig bestemmer generalforsamlingen blandt andet også hvem der skal være i bestyrelsen, hvem der skal være revisor og forretningsfører for boligselskabet.

Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af boligselskabet og disses myndige husstandsmedlemmer. 

Generalforsamlingen mødes normalt 1 gang om året.

 

2. Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligselskabet. Det betyder at bestyrelsen har ansvaret for drift, udlejning, regnskabsaflæggelse og at den daglige administration sker efter de gældende regler.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen holder møde 3-6 gange om året.

 

3. Forretningsfører / administration

Boligselskabets forretningsfører/direktør sørger for sammen med det administrative personale at den daglige administration udføres efter gældende regler. 

De administrative opgaver er blandt andet

  • at lave lejekontrakter, 
  • sørge for at alle betaler deres husleje,
  • hjælpe hvis en beboer f.eks. støjer og generer andre beboere i ejendomme.
  • bogføre, betale regninger, udarbejde regnskab mv.